Aktuality

Informace TMK a KM Olomouckého kraje

18.10. 2021

První trenérský seminář: je určen trenérům mládeže Olomouckého kraje

Datum konání: neděle: 31. října 2021

Místo konání: v prostorách Národního sportovního centra v Prostějově v rámci prvního srazu KCM dívek Olomouckého kraje.

Program:

9:30 seznámení s tréninkem

10:00 –12:00 aktivní účast na tréninku KCM

12:05 –12:30 Oběd

12:45 –15:00 diskuze (téma odbití vrchem, odbití spodem, rozbor videa)

15:30 –17:30 druhý trénink KCM

17:35 –18:00 vyhodnocení tréninku

18:00 ukončení semináře

Přednášející: Petr Zapletal, Aleš Novák, Radim Vlček, Zdeněk Sklenář.

Náklady: trenérům bude proplaceno jízdné a zaplacen oběd. Účastník semináře zaplatí 200,-Kč jako vstupní poplatek.

Přihláška trenérů

Informace KCM Olomouckého kraje dívky

Evidence zájemkyň o zařazení do programu KCM Olomouckého kraje. Hráčky ročníku 2008 a 2009 s perspektivou účasti na Olympiádě dětí a mládeže v červnu 2022 v Olomouckém kraji (dívky Prostějov).Prosíme o zapsání hráček, které mají tuto ambici a splňují alespoň základní technické, somatické a motorické předpoklady.

Individuální přihlášení hráček

Program:

9:30 příjezd NSC

10:00 –12:00 trénink KCM

12:20–12:45 Oběd

12:45 –15:30 odpočinek

15:30 –17:30 druhý trénink KCM

17:30 ukončení srazu

Každá hráčka obdrží tričko KCM a bude jí uhrazen oběd. -Věci na trénink s sebou.-Flash (USB)disk na nahrání individuálních dovedností

Náklady: hráčkám bude zaplacen oběd a tréninkové tričko KCM hráčky zaplatí 100,-Kč jako účastnický poplatek

Mgr. Petr Zapletal, předseda TMK a KM Aleš Novák, trenér KCM dívek


Manuál pro elektronické předložení soupisky a průkazu člena ČVS

14.10. 2021

Dle  ustanovení  Rozpisu  mistrovských  soutěží   ČVS   dospělých   a   mládeže   2021/22   je   možné ve výjimečných případech předložit soupisku a průkaz člena ČVS elektronicky, ale pouze dle níže uvedeného postupu.

MANUÁL


CELOSTÁTNÍ FINÁLE MINOVOLEJBALU V PRAZE

07.09. 2021