Složení sekretariátu OL KVS

Sekretář OL KVS
Aneta Tobiášová

atobiasova@post.cz

+420 739 430 043

779 00 Olomouc, Nezvalova 1293

Hospodář OL KVS
Bc. Renata Fialová

renatabasket@seznam.cz

+420 606 922 420

796 01 Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14