Složení kontrolní a revizní komise

Předseda
Vladimír Tabara

tabara@cvf.cz

+420 604 362 658

750 02 Přerov, Kosmákova 301/50


Člen
Petr Venos

venos.petr@gmail.com

+420 734 781 985

789 63 Ruda nad Moravou, Hostice 23

Členka
Mgr. Eva Jehlářová

e.jehlarova@seznam.cz

+420 721 365 824

750 02 Přerov Bezručova 21